Digitale technieken

Wij produceren al meer dan 60 jaar inlays voor mensen met een beperkte mobiliteit. Door steeds te investeren in nieuwe apparatuur, scholing van de medewerkers en intensieve contacten te onderhouden met de medische wereld kunnen wij uw schoenen aanmeten met de allernieuwste aanmeettechnieken.

Met behulp van deze technieken kunnen wij een zeer uitgebreide voet- en loopanalyse uitvoeren. Hierdoor kunnen problemen in een vroeg stadium ontdekt worden, voordat ze daadwerkelijk schade aanrichten. Een grote vooruitgang dus.

De RS-footscan

De RS-footscan is een tweeledig meetsysteem:

Inlays aanmeten met footscan.

Als eerste wordt met behulp van een voetmeter de lengte van uw voeten bepaald. Deze gegevens worden in de computer ingevoerd, alsmede uw gewicht. Pas als dat gebeurd is, kan de meting gedaan worden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een biomechanische plaat, de Scan-mat, waarin duizenden gevoelssensoren zijn verwerkt.

Bij deze dynamische meting is het uitermate belangrijk dat u op een zo natuurlijk mogelijke manier over de Scan-mat loopt. Immers hoe nauwkeuriger het looppatroon overeenkomt met uw dagelijkse manier van wandelen, des te beter zullen de zolen aansluiten op uw voetklachten.

Eventuele drukpunten of drukverschillen worden duidelijk zichtbaar aan de hand van de kleuren. Om de resultaten zo nauwkeurig mogelijk te berekenen, kunnen er eventueel meerdere metingen gedaan worden. Van de gedane metingen wordt dan het gemiddelde bepaald. Aan de hand van deze gemiddelde waarden wordt vervolgens de correctie berekend. Het voordeel hiervan is dat kleine afwijkingen in het looppatroon tijdens de metingen minder zwaar zullen doorwegen.

De computer maakt een uitgebreide analyse van alle druk en knelpunten en berekent vervolgens welke correctie-elementen gecombineerd dienen te worden om de best passende inlay voor u te creëren. Op die manier kunnen wij op een gedetailleerde manier uw inlays aanmeten.